Mikro-presör tabanlı yakma yönetim sistemi, oksijen ve/veya karbonmonoksit trim kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile en uygun hava/yakıt oranını optimize eden komplike bir sistemdir. 

O2-CO yakma yönetimi sistemi, maksimum yanma verimliliğini ve minimum emisyon değerlerini hedefler. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü ve transmiterleri yardımı ile ve CO miktarını ölçerek, kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alarak yanmayı optimize eder.

O2-CO yakma yönetimi sistem avantajları;

  • Mevsimsel değişen barometrik koşullardan etkilenmeyen optimize edilmiş yanma,
  • Tüm işletme şartlarında optimize edilen yanma eğrisi ile otomatik denetlenen yanma,
  • Yüksek yanma verimliliği ile daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.