Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

ECOSTAR “Önce İnsan” mottosuyla insanı en önemli değeri olarak merkezde tutan bir yönetim anlayışıyla,

  • Şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri oluşturmayı ve bunları hayata geçirmeyi,
  • Şirket hedefleri ile örtüşen nitelikli insan gücünü takımına katarak değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyonlar yaratmayı,
  • Başarıyı ödüllendirmeyi, proje çalışmalarına teşvik edip, ödüllendirmeyi ve yeni fikirleri destekleyip cesaretlendirmeyi,
  • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimini desteklemeyi,
  • Genç yetenekleri belirleyip ve kurumumuza kazandırmayı,
  • Bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, ECOSTAR’ın tercih edilen, güven duyulan bir işveren olmasını sağlamayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

Siz de Ecostar’lı olmak ve takımımızın bir üyesi olmak ister misiniz?