Hakkımızda

İlke ve Değerlerimiz

Ecostar İlke ve Değerlerimiz

İnovasyon ve Öncü Olma: Değişimi destekler, yeniliklere ve başarıya giden yolun sürekli daha iyiyi araştırmaktan ve uygulamaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle alanımızda hiç yapılmayanları yapar, ilklerin peşinde oluruz. Fırsatları iyi okur, değerlendirir, öncü olur ve gerektiğinde risk alırız.

Verimlilik: Problemleri yerinde ve zamanında çözer, katma değer sağlamayan faaliyetleri ortadan kaldırır, kaynakların verimli kullanılmasını hedefleriz.

Dijitalleşmeye ve Teknoloji Kullanımına Önem Verme: Dijitalleşme ve yeni teknoloji ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederiz. Dijitalleşme ve teknoloji kullanımının, sürdürülebilir büyüme stratejimizin belirleyici unsuru olduğunun farkında olarak, şirketimizin geleceği için önceleriz.

Motivasyon: En önemli motivasyon kaynağımız başarılı olma tutkumuzdur. Çalışanlarımızın bireysel performansı şirket başarısında önemli yer tuttuğundan, çalışanlarımızı takdir eder, ödüllendirir, motive ederiz.

Kalite: Müşteri beklentilerine gerek ürün kalitesi, gerekse hizmet kalitesi açısından çok boyutlu yaklaşır, beklentilerinin artarak karşılanmasını sağlarız. Üretim ve hizmet faaliyetlerimizde standartlarımızdan ödün vermeyiz.

İletişim ve İlişkiler: Paydaşlarımızla olan iletişimimize önem verir, iletişimimizin temelini dürüstlük ve saygıya dayandırır, güvenilir ilişkiler kurarız.

Rekabetçilik: Faaliyetlerimizde Etik çerçevede rekabetçiliği gözetir, aynı zamanda paydaşlarımızla iş birliklerini korur ve geliştiririz. Bu bağlamda rakiplerimizden daima bir adım önde olmaya çalışırız.

Müşteri Memnuniyetini Önceleyen: Müşteri çıkarlarını şirket çıkarlarımızdan ayrı düşünmeyiz, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine en hızlı, en doğru şekilde cevap veren, müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen bir yapıda ve mantıkla çalışırız.

Çevre Duyarlılığı: Çevresel değerlere karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktayız. Bu yaklaşımla yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde çevre duyarlılığını dikkate almaktayız.

Tedarik Zincirinde Değer Yaratma: Katma değer sağlayan yerli tedarikçilerin ekosistemimize kazandırılması önceliğimizdir. Kazan-kazan prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz iş birlikleri ile karşılıklı değer yaratarak tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini sağlarız.

Esneklik: Müşterilerimizin yeni ürün taleplerinde, ihtiyacı anlar, yeni taleplere hızlıca uyum sağlayıp, müşteri isteklerini karşılarız.

Mesleki Profesyonelliğe Önem Veren ve Sürekli Geliştiren: Müşteri beklentilerinin gerçekleştirilmesinde mesleki mükemmelliğin bilincindeyiz, bunun için sürekli eğitim ve gelişimi destekler, sorumluluk alırız.

Sosyal Sorumluluk: Çevreye, müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluklarımıza duyarlı olarak, yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyarız. Sivil toplum kuruluşları ve meslek birlikleri ile uyumlu iş birlikleri yapar, çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle uygun sosyal faaliyetlerde gönüllü olmalarını destekleriz.

  • Şirket vizyon ve misyonunu iyi bir şekilde anladığımızı ve buna uygun olarak faaliyet göstereceğimizi,
  • Şirketimizin belirlediği vizyona ulaşılmasında yukarıda sıralanan ilke ve değerleri; iş ilişkilerimizde ve davranışlarımızda uygulayarak kurum kültürümüz haline getireceğimizi, taahhüt ederiz.