Medya

EcoBlog

Geri

Neden Yoğuşmalı Kazan Seçilmeli

Merkezi ısıtmalarda uzunca yıllar kullanılan, artık geçmişin teknolojisi dediğimiz, konvansiyonel kazanların çalışma prensibi; katı, sıvı ve gaz yakıtların ısı enerjinden yararlanarak sisteme sıcak su sağlamaktır. Bu süreçte oluşan sıcak havadan yeteri kadar yararlanılamamakta, harcanılan yakıtın bir bölümü ısıtma sistemine katkı yapmadan cihazı terk etmekte ve yüksek baca gazı değerlerinin okunmasına neden olmaktadır. Böylece kullanıcı; hem elindeki yakıttan yeterince yararlanamamakta, hem de yüksek NOx ve CO emisyon oranlarından dolayı istemeden de olsa çevreye zarar vermektedir. Isınmaya dönük olarak; sistemin verimsizliğinden kaynaklanan gereksiz harcamaların ve kullanıcılara yansıyan yüksek tutarlardaki faturaların sürdürülemeyecek olduğu aşikardır. Küresel ısınmaya karşı tüm insanlığın mücadele verdiği günümüzde mühendislik bilgileri yararlı bir şekilde kullanılarak, doğaya verilen bu zararın asgariye indirilmesi gerekmektedir.
 
Konvansiyonel kazanların yüksek enerji tüketimi ve yakıtı ısıya dönüştürme sürecindeki kayıplarından ötürü, söz konusu merkezi ısıtma sistemleri günümüzde su buharındaki atık ısının gizli potansiyelini özel alaşımlı eşanjörler sayesinde ortaya çıkartarak evrim geçirmiştir ve böylelikle yoğuşmalı kazan teknolojisi doğmuştur. Isıtmaya katkısı olmadan yüksek sıcaklıkla sistemi terk eden baca gazlarındaki su buharından bu şekilde yararlanılması, yoğuşma odasında su buharının eşanjör yüzeyine temas edip yoğuşarak suya dönmesi ve ortaya çıkan enerjinin de merkezi ısıtmaya transfer etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu eşanjörler; arzu edilen kapasiteye ve sistemdeki suyun kimyasal özelliklerine göre farklı yöntemlerle ve uygun alaşımlarla üretilmektedir. Böylelikle ısı transferinde yüksek verim elde edilirken, cihazların kullanım ömründe uzama sağlanmaktadır.
 
Yanma için gerekli olan gaz ve havanın, brülöre gelmeden önce yüksek verimli bir yanma elde etmek için karıştırılmasına ise premiks teknolojisi denir. Klasik brülörlerde gaz ve hava başlıkta yanma ucunda bir araya gelirken, premiks teknolojisi kullanan sistemlerde; frekans kontrollü fanın yüksek modülasyonlu çalışması sayesinde, istenilen ısı kapasitesini sağlayacak yanma için gerekli gaz miktarına uygun oranda hava miktarı sağlanır. Böylelikle arzu edilen güce bağlı olarak tüketim yapılması sağlanır ve enerji tasarrufu sağlanmış olur.
 
Eski tip çözümlere kıyasla yeni nesil yoğuşmalı cihazlarda yüksek verimlilik oranları yakalanmış, aynı iş için daha az yakıt tüketilerek enerji tasarrufu sağlanmış ve daha düşük NOx ve CO emisyon oranları ile çevre ile dost çözümlere ulaşılmıştır. Günümüzde; hem azalan enerji kaynaklarını korumak ve hem de düşük yakıt sarfiyatı ile yükselen verim sayesinde yoğuşmalı kazanlar bilinçli tüketicilerin vazgeçilmez seçimi haline gelmiştir. Kullanım alanına ve istenilen kapasiteye uygun cihaz seçenekleri ile Ecodense yoğuşmalı kazanlar; duvar tipi, yer tipi ve roof top serileri ile her türlü ihtiyaca cevap vermektedir.