Endüstriyel Brülörler

Brülör Sistem Ekipmanları

Kontrol Otomasyon

Brülör kontrol ve otomasyon sistemleri bir yakma sistemin verimli çalışabilmesi için gerekli değerleri takip eder, ölçer ve kontrol eder. Bilgilerin izlenmesini, depolanmasını ve depolanan bilgilere geriye dönük ulaşılmasını sağlar.

Dijital yakma kontrol sistemi ile

  • Tüm brülör program zamanlarının kontrolü,
  • Fan motor kontrolü,
  • Yakıt vanaları kontrolü,
  • Gaz kaçak kontrolü,
  • Ateşleme kontrolü,
  • Alev kontrolü,

• Yakıt/hava karışım ayarı ve modülasyon kontrolü sağlanır.