Endüstriyel Brülörler

Brülör Sistem Ekipmanları

O2-CO Yakma Yönetim Sistemi

  • Mikroişlemci tabanlı yakma yönetim sistemi, oksijen ve/veya karbonmonoksit trim kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile en uygun hava/yakıt oranını optimize eden komplike bir sistemdir.                      
  • O2-CO yakma yönetimi sistemi, maksimum yanma verimliliğini ve minimum emisyon değerlerini hedefler. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü ve transmitterleri yardımı ile O2 ve CO miktarını ölçerek, kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alarak yanmayı optimize eder.

O2-CO yakma yönetimi sistem avantajları;

  • Mevsimsel değişen barometrik koşullardan etkilenmeyen optimize edilmiş yanma,
  • Tüm işletme şartlarında optimize edilen yanma eğrisi ile otomatik denetlenen yanma,
  • Yüksek yanma verimliliği ile daha fazla yakıt tasarrufu sağlama.