Sıcak hava üretiminde kullanılan, direkt veya endirekt tipteki 1000 ºC ye kadar çıkış sıcaklığı sağlayan doğalgaz, fuel oil ve motorin ile çalışacak şekilde tasarlanmış ürünlerdir.

 • Uzun ömürlü, sağlam konstrüksiyon,

 • Proses ihtiyacına göre direkt ve endirekt tipte tasarım,
  Direkt tip sıcak hava jeneratörlerinde 0,25 MW/h - 60 MW/h kapasite değeri ve 450°C - 800°C çıkış sıcaklığı değerine sahip tasarım,

 • 150°C - 450°C çıkış sıcaklığı değerlerine sahip direkt veya endirekt tipte tasarımlar,

 • Farklı kapasite değerleri ve çıkış sıcaklığı değerleri için özel tasarımlar,

 • Direkt tip sıcak hava jeneratörlerinde, yanmış gazların taze hava ile karışım odasında aralarında ısı iletim aracı olmadan direkt karıştırılması ile ısı transfer kayıpları ortadan kalkması ve verim artışı,

 • Prosese, kapasiteye ve çıkış sıcaklığına bağlı olarak tuğlalı ve tuğlasız yanma odası tasarımı,

 • Tuğlalı sıcak hava jeneratörlerinde; yanma odasında kaplanan refrakter malzeme ve yanma odası etrafından geçen yakma havasının ısıtılması ile yüksek sıcaklığa ve sıcaklık gerilimlerine dayanıklı tasarım,

 • Tuğlasız sıcak hava jeneratörlerinde; Cr-Ni malzemeden imal edilen yanma odası ve yanma odası etrafından geçen karışım havasının ısıtılması ile yüksek sıcaklığa ve sıcaklık gerilimlerine dayanıklı tasarım,

 • Gaz, fuel oil, motorin, ve kombine yakıtlı brülörler ile çalışma,

 • Ateşleme için özel tasarım pilot ateşleme brülörü,

 • Yakma ve karışım havasının düşük basınç kayıplarından dolayı azaltılmış işletme giderleri,

 • Düşük baca kaybı ile toplam verim artışı,

 • İzolasyon malzemesi ile kaplanan gövde ile ortam arasında olan ısı kayıpları minimize edilmesi,

 • Karışım odası üzerindeki patlama kapağının gaz sıkışması halinde dışarıya egzoz yapma imkanı ve aynı zamanda bakım-kontrol gereği servis elemanının jeneratör içerisine girişini kolaylaştırması,

 • Geri kazanımla yakma havasının 100-120°C kadar ısıtma ile verim artırımı sağlanmaktadır,

 • Yüksek işletme emniyeti.

 • Kolay kurulum-işletme ve az bakım gereksinimi,

 • BMS (Yakma yönetim sistemi) veya yazılım yöntemiyle PLC sistemlere bağlanarak uzaktan yönetme imkanı.