Endüstriyel Brülörler

Sıcak Hava Jeneratörü Direkt Tip

SHG 25

Özellikler

 • Uzun ömürlü, sağlam konstrüksiyon,
 • 290 kW - 8750 kW arası ısıl kapasite seçeneği,
 • Gaz, fuel oil, motorin ve kombine yakıtlı brülörler ile çalışma
 • Proses ihtiyacına göre direkt, endirekt ve tuğlalı tip tasarım,
 • Direkt ve endirekt sıcak hava jeneratörlerinde 110 °C ‘den 450 °C’ye kadar çıkış sıcaklığı,
 • Tuğlalı sıcak hava jeneratörlerinde 450 °C ‘den 800 °C’ ye kadar çıkış sıcaklığı,
 • Farklı ısıl kapasite değerleri ve çıkış sıcaklığına göre prosese uygun tasarımlar,
 • Direkt tip sıcak hava jeneratörlerinde, yanmış gazların hava ile karışım odasında aralarında ısı iletim aracı olmadan, doğrudan karıştırılması ile ısı transfer kayıplarının minimum olması ve maksimum ısıl verim artışı,
 • Prosese, ısıl kapasiteye ve çıkış sıcaklığına bağlı olarak tuğlalı ve tuğlasız yanma odası tasarımı,
 • Tuğlalı sıcak hava jeneratörlerinde ; yanma odasında kaplanan refrakter malzemeli tuğla ve yanma odası etrafında geçen havanın ısıtılması ile yüksek sıcaklığa ve sıcaklık gerilimlerine dayanıklı tasarım,
 • Tuğlasız sıcak hava jeneratörlerinde; Krom-Nikel malzemeden imal edilen yanma odası ve yanma odası etrafından geçen karışım havasının ısıtılması ile yüksek sıcaklığa ve sıcaklık gerilimlerine dayanıklı tasarım,
 • Ateşleme için özel tasarım pilot ateşleme brülörü,
 • Yakma ve karışım havasının düşük basınç kayıpları sağlanarak, düşürülmüş işletme giderleri,
 • Düşük baca kaybı ile toplam verim artışı,
 • İzolasyon malzemesi ile kaplanan gövde ile ortam arasında olan ısı kayıpları minimize edilmesi,
 • Karışım odası üzerindeki patlama kapağının gaz sıkışması halinde dışarıya egzoz yapma imkanı ve aynı zamanda bakım-kontrol gereği servis elemanının jeneratör içerisine girişinin kolaylaştırması,
 • BMS (Yakma yönetim sistemi) veya yazılım yöntemiyle PLC sistemlere bağlanarak uzaktan yönetme imkanı,
 • Yüksek işletme emniyeti,
 • Kolay kurulum-işletme ve az bakım gereksinimi,

 

Kullanım Alanları

 • Toprak Sanayi: Tuğla fabrikalarının suni kurutma kamaralarında,

Kum kurutma döner fırınlarında, alçı blok- alçı panel kurutma fırınlarında ,

 • Kimya Sanayi: Deterjan imal kulelerinde,
 • Gübre Sanayi: Döner gübre kurutma fırınlarında,
 • Şeker Sanayi: Küspe kurutma fırınlarında,
 • Kâğıt Sanayi: Kağıt kurutmada,
 • Ambalaj Sanayi: Baskı boya kurutmada,
 • Metal Sanayi: Gerilim giderme fırınlarında,
 • Çimento Sanayi: Farin kurutma, kömür ve cüruf kurutmada.
TİP Kapasite
kcal/h
SHG 25 250.000
TİP ÖLÇÜLER
(mm)
L B H
SHG 25 2.5 1.45 2.25